Oui Poker

Possibilitat de “Surrender” al tancament del registre. 

Guanya 2.000 punts extres si entres durant el primer nivell.

Limitat a 8 Taules

Es deduirà un 1% en concepte de despeses dorganització

Buy-in
50 + 10 €
Punts
20.000
Durada nivells
20 min
Modalitat
NL
Buy-in
50 €
Fee (Rake)
10 €
Punts
20.000
Durada nivells
20 min
Re-entry
8 nivells
Retenció
1%
Late registration
8 nivells

Limitat a 8 Taules

Es jugarà en format Big Blind Ante i es mantindrà l'Ante complet fins al heads up final.
Els tornejos finalitzaran amb el tancament del Casino. Si el torneig no ha finalitzat continuarà obligatòriament l’endemà i a la mateixa hora d’inici.
Si tots els jugadors volguessin pactar es finalitzaria el torneig amb el pacte al qual s’hagi arribat.
En el cas de modificació de premis i a l’assolir el Heads-Up els nivells es reduiran. Pactar per 1 plaça més no és una modificació.
La direcció del torneig es reserva el dret de modificar totalment o parcialment el programa del torneig i l’estructura d’aquest.

Dies

dg juny
16 juny 17:30

No permet inscripció online

Estructura de cegues

Nivell
Ante
Cega petita
Cega gran
1
25
50
2
50
100
3
75
150
4
100
200
5
150
300
6
400
200
400
7
600
300
600
8
800
400
800
9
1200
600
1200
10
1600
800
1600
11
2000
1000
2000
12
2400
1200
2400
13
3000
1500
3000
14
4000
2000
4000
15
6000
3000
6000
16
8000
4000
8000
17
12000
6000
12000
18
16000
8000
16000
19
20000
10000
20000
20
24000
12000
24000
21
30000
15000
30000
22
40000
20000
40000
23
50000
25000
50000
24
60000
30000
60000
25
80000
40000
80000
26
120000
60000
120000