Celebracions

Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades per CASINO CASTILLO DE PERALADA, S.L.U., societat ubicada a Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb NIF B17035957 (en endavant, "CASINO PERALADA").

2. FINALITATS

Les dades de caràcter personal incloses al formulari de sol·licitud seran tractades amb la finalitat única de donar resposta a la mateixa, i el nostre interès legítim en donar-li la resposta oportuna serà la base de legitimació del tractament.

3. COMUNICACIÓ DE DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no se cediran, vendran, llogaran ni facilitaran de cap altra manera a cap tercer, excepte als proveïdors de serveis de CASINO PERALADA, que duen a terme determinades activitats per a nosaltres però que en cap cas tracten les dades per a les seves pròpies finalitats.

CASINO PERALADA no tracta les seves dades fora de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament). Si aquesta situació canviés en qualsevol moment, CASINO PERALADA es compromet a prendre les mesures oportunes per realitzar la transferència conforme al que s'ha establert a la normativa aplicable en cada moment, i a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals.

4. DURADA DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Totes les dades que ens proporciona es tractaran durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud.

Un cop que s'hagi donat resposta a la seva sol·licitud, les seves dades es conservaran durant un termini de dos (2) anys. Quan hagi finalitzat aquest termini, les seves dades seran degudament anonimitzades per tractar-les amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal i, si escau, fer front a qualsevol reclamació fins al termini de prescripció de les mateixes.

5. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit a l'adreça postal Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, o per correu electrònic a privacidad@grupperalada.com.

Si té qualsevol dubte, consulta o queixa sobre la manera en què tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpo@grupperalada.com o, per correu postal, adreçant-se al domicili Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb la referència "DPO". En cas que no obtingui resposta en un termini raonable, podrà interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.